Wat is Zorggrip

Totstandkoming

Vanuit een zekere passie is Zorggrip ontstaan. Het ideaal is om ziekenhuiszorg transparant te maken voor iedereen in Nederland. Zorggrip is toegespitst op de doelgroep zorgconsumenten (zoals ‘jij en ik’ met zorgverzekering). Daarnaast ook voor (huis)artsen en zorgaanbieders (lees ook: ziekenhuizen en klinieken).

Vooral om mensen die zorg nodig hebben te laten ontdekken wat een behandeling eigenlijk kost. Hierbij uiteraard geheel passend bij het ziektebeeld. U krijgt een compleet overzicht van alle zorgverleners die de behandeling uitvoeren. U kunt zowel de kosten als de kwaliteit van alle mogelijke behandelingen vergelijken. Ook wordt weergegeven welke behandelingen vergoed worden door uw zorgverzekeraar (gecontracteerde zorg).

Verder is het optioneel de noodzakelijke medisch specialistische hulp in uw eigen regio te vergelijken, dus binnen een bepaalde straal. Zorggrip is een versneld proces om te kiezen voor de juiste zorg: de zorg die u toekomt.

 Promotie video 

Onderzoek

Het grote manco in het huidige zorglandschap is namelijk het gebrek aan transparantie over kosten. Er zijn wel aparte prijslijsten van medisch specialistische zorg, die een indicatie geven van de tarieven voor onverzekerde personen (passantentarieven). Maar daadwerkelijke tarieven worden mondjesmaat vrijgegeven. Hiermee wordt bedoeld de afgesproken tarieven tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar voor een behandeling.

Als een zorgconsument een eenvoudige vraag heeft over de kosten van de behandeling, dan blijkt uit onderzoek en artikelen in de meeste gevallen nog steeds, dat men regelmatig van ‘het kastje naar de muur’ wordt gestuurd. Het blijkt voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars op voorhand moeilijk om duidelijkheid te verschaffen. Terwijl dit juist de verantwoordelijke partijen zijn. De afgelopen jaren zijn er voldoende oproepen geweest tot transparantie van de zorgkosten. Hierop heeft echter maar een minderheid van alle zorgverzekeraars gereageerd.

Verder is online de mate waarin ziekenhuiszorg verzekerd is ook niet goed inzichtelijk. En wanneer men in (w)elk geval gecontracteerd voor zorg in aanmerking komt. Naar aanleiding van een publicatie “Patiënten volgen trouw de verwijzing van hun huisarts”,  komt de vraag naar boven hoe vrij we nu echt zijn bij de ‘keuze van zorg’. Daarnaast komen we vaak voor lastige keuzes te staan: keuzes die we nog niet kennen. We zijn ons niet bewust van de concurrent, die beter zou passen binnen ons budget. Via Zorggrip zijn deze keuzes wel inzichtelijk en in verband met de marktwerking van de zorg.

” Het ‘zieke’ van het zorgstelsel is dat patiënten in dezelfde wachtkamer met verschillende zorgverzekeraars, voor dezelfde behandeling een andere prijs moeten betalen. Dit kan u tot wel 500% schelen! “

 

” De helft van alle behandelingen betreft zorgconsumenten met een vrijwillig eigen risico (in de range tot €885). Het is absoluut zinvol om een vergelijking te doen. Daarom heeft Zorggrip alle versnipperde informatie samengebracht en helder inzichtelijk gemaakt voor iedereen. “

Missie en visie

Tenslotte is Zorggrip aan het bouwen geslagen met een ontwerp voor een database. Hierin is ‘de wereld aan zorg binnen Nederland’ verzameld en gekoppeld. De landelijke zorgproductstructuur met betrekking tot zorgactiviteiten, behandelingen (zorgproducten), diagnosen en specialismen zijn vertaald. Deze zijn gelinkt aan onderwerpen als contracten, zorgverleners, zorgverzekeraars en natuurlijk tarieven.

Er is Zorggrip alles aan gelegen om op toegankelijke wijze patiënten op aanvraag de gewenste zorginformatie te verstrekken. Dit gebeurt vanuit verschillende rubrieken met behulp van aanvraagformulieren voor noodzakelijke input. Ook wel modules genoemd.

Vervolgens worden op verzoek van de klant de resultaten digitaal opgestuurd. Door speciaal ontwikkelde modules worden ook de (t)huisartsen op hun wenken bediend.

Zorgaanbieders kunnen voor hun probleemstelling zeker ook terecht bij Zorggrip, Dit geldt ter ondersteuning van de registratielast in de zorg. De ambitie van Zorggrip is om een interactief platform te lanceren, waarbij klanten rechtstreeks op de website de database kunnen raadplegen.

Zorggrip wil met objectieve informatie over zorg graag de krachten bundelen. En is pas geslaagd, wanneer u overtuigd bent van de slogan:

Slogan