Voor Zorgaanbieders

Naast de doelgroepen zorgconsument en huisarts, kan uw potentieel ook in kaart worden gebracht. Dit ten aanzien van uw eigen medisch specialistische zorg binnen uw zorginstelling (lees ook: ziekenhuis of kliniek). Zoals gezegd, kan u ‘gewoon’ verzoeken doen om een complexe analyse of casus van de diagnose-behandel-combinatie (DBC).

Eenvoudige vragen van patiënten over prijzen van behandelingen en inzicht in gecontracteerde zorg, kunt u natuurlijk vroegtijdig ondervangen door verwijzing naar Zorggrip. Daarnaast is Zorggrip ook benaderbaar voor zorgverzekeraars.

 Uitleg video 

Casus

Om een complex en veelvoorkomend probleem te noemen, kan uw zorginstelling bekend zijn met registers aan ‘uitval’ zorgproducten. In tegenstelling tot het doel om uw DBC-zorgtrajecten correct te declareren, waarbij zorgactiviteiten voor een zorgvraag volgens behandelplan zijn ingezet.

Ook binnen uw organisatie bestaat grote kans, dat zorgtrajecten regelmatig niet voldoen aan de voorwaarden binnen de zorgproductstructuur (NZA en landelijke grouper). In dit geval wordt het geretourneerd zonder declaratie en ‘prijskaartje’. Er is behoefte om deze uitval te voorkomen en te analyseren, maar vooral zaak voor uw zorginstelling om weer snel op te lossen.

In het verlengde hiervan is het voor uw hoofdbehandelaars interessant om te onderzoeken hoe een specifieke diagnose reageert. Zorggrip kan u hierin inzicht bieden. Maar daarnaast ook laten inzien welke zorgactiviteiten, onder andere operatief of klinisch, leidend zijn en tot welke zorgproducten deze behoren.

Werkwijze

Wanneer u gebruik maakt van zogenaamde ‘eigen ziekenhuis-verrichtingen’ (CBV) en mits deze verrichtingen zijn gekoppeld aan een zorgactiviteit code, dan kan u verzoeken deze op te nemen. De voorkeur is dat u deze dan aanlevert door middel van overzichtelijke lijsten.

Vanuit de database van Zorggrip worden alle resultaten voor de casus vervolgens uw eigendom en staan uiteraard tot uw beschikking. Hierbij zult u de gegevens in het standaard format (Excel) ontvangen. Met betrekking tot de DBC is elke vorm van gewenste casuïstiek mogelijk.

Deze aanschaf en factuur zal afhankelijk zijn van het totaal aan elementen (complexiteit) en de bestede uren. Er wordt altijd eerst met u overlegd en daarna een offerte uitgebracht. Leg gerust uw probleemstelling voor of vraag naar de mogelijkheden en stuur een mail naar info@zorggrip.nl.

“Alle denkbare zorgprofielen van de landelijke zorgproductstructuur heeft Zorggrip vastgelegd. Kortom:  u kunt scenario’s zelfs tot op detailniveau vanuit de database opvragen “.

 

 ” Daarnaast bestaat er een optie voor u om logische (niet leidende) zorgactiviteiten en diagnosen op te nemen. Die behoren bij het zorgprofiel van de zorgproducten. Ook wel bekend vanuit het DBC Informatie Systeem (Bron: DIS). “

 

 ” De enige restrictie bij een op maat gemaakte casus: u mag alleen doelgericht naar informatie voor de eigen afdeling vragen. Indirect kan zorgverlener niet verlangen ‘het kloppend hart van het systeem’ prijs te geven. “

Contract

Bij ziekenhuizen is een ‘schreeuwende vraag’ ontstaan naar inzicht ten opzichte van de DBC. Zorggrip heeft ondertussen een omlijnd idee om de ontwikkelde database rechtstreeks te kunnen benaderen. Dit kunt u doen door middel van inloggen op de website.

Het inlogsysteem moet voor u een hulpmiddel zijn voor het terugdringen van bureaucratie (op het vlak van registratie). Evenals ook voor het verbeteren van e-health. Hiermee wordt de digitale informatie om uw zorgverleners te ondersteunen bedoeld.

Verder niet onbelangrijk is de inzetbaarheid binnen uw zorginstelling, bij het opstarten van reguliere zorg tijdens de COVID situatie. Zorggrip wil u op maat kunnen bedienen. Dat wil zeggen, dat de overeenkomst wordt afgesloten in een contract met uw specialisme(n). Dit in de vorm van een abonnement.

Hierbij zijn voor u twee invalshoeken mogelijk. Namelijk op het niveau van zowel diagnose (typerend of ICD-10; uitvoerig toegelicht in aanvraag Arts) als de zorgactiviteiten. Dit bestaat uit de volgende pakketten:

Uitvalanalyse - € 30 per maand -

In de eerste plaats krijgt u bij selectie van een diagnose, het overzicht van alle mogelijke zorgactiviteiten en behandelingen. Daarnaast inzicht in het bijbehorend zorgprofiel.

Dit bevordert het oplossen van de uitval en is voornamelijk bestemd voor uw zorgadministratie. De onderwerpen zijn uiteraard aan te passen naar gelang het gebruik.

De volgorde van de resultaten uit de database zijn als volgt:

  •  Zorgactiviteiten.
Informatie
  • Zorgproducten.

Informatie

Ter illustratie: specialisme “Plastische Chirurgie” en diagnose “Mammareductie, ptosiscorrectie enkel- of dubbelzijdig”

Resultaat (zoom in optie)

Voorbeeld uitvalanalyse

Zorgactiviteit analyse - € 25 per maand -

In de tweede plaats krijgt u bij selectie van een diagnose, het overzicht van alle mogelijke zorgactiviteiten.

Dit is ten behoeve van de registratie en is voornamelijk bestemd voor uw artsen en behandelaars. De onderwerpen zijn uiteraard aan te passen naar gelang het gebruik.

Ter illustratie: specialisme “Plastische Chirurgie” en diagnose “Mammareductie, ptosiscorrectie enkel- of dubbelzijdig”

Resultaat (zoom in optie)

Voorbeeld zorgactiviteit analyse

Diagnose analyse - € 20 per maand -

In de derde plaats krijgt u bij selectie van een zorgactiviteit, het overzicht van alle mogelijke diagnosen.

Dit is ten behoeve van de registratie en is voornamelijk bestemd voor uw artsen en behandelaars. De onderwerpen zijn uiteraard aan te passen naar gelang het gebruik.

Ter illustratie: specialisme “Plastische Chirurgie” en zorgactiviteit omschrijving (190218) “Verpleegdag.”

Resultaat (zoom in optie)

Voorbeeld diagnose analyse

Werkwijze

De afgesloten abonnementen zijn dus afhankelijk van de keuze van het pakket. Alles wordt overeenkomstig een contract vastgelegd. U kan dan onbeperkt inloggen op het eigen account. Er zal ter overeenstemming altijd eerst een gesprek met u plaatsvinden en daarna wordt een offerte uitgebracht.

Daarbij worden u de volgende kosten in rekening gebracht: ontwikkeling van het inlogsysteem en bestede uren van Zorggrip. De interface is uitbesteed aan een derde partij. Hiermee wordt de intermediair die twee systemen met elkaar verbindt bedoeld. Op deze manier kan u met de ontwikkelde content en gebruikersrechten zorgeloos inloggen.

Voordat de rechten en het systeem zijn ingeregeld kan het enige tijd duren en hoopt Zorggrip op uw begrip en geduld. Natuurlijk wordt u gedurende het proces op de hoogte gehouden. Tegenwoordig ‘draaien artsen hun hand niet om’ voor de nieuwste mobiele technologie, dus dat wordt ook gelijk geoptimaliseerd.

Rechten en plichten

Zorggrip blijft verantwoordelijk voor het plegen van onderhoud, doorvoeren van releases (zorgproductstructuur NZA) en stelt zich flexibel op. De voorstelling is namelijk dat opgenomen onderwerpen (ofwel velden), die u wil tonen voor (uitval)analyse per specialisme kan verschillen. Daarnaast in de loop van de tijd kan veranderen. Tussendoor kunt u de wensen altijd doorgeven en laten wijzigen.

Informatie

Het streven is te investeren in elkaar om de registratielast bij de zorgadministratie te verminderen. Het tot stand komen van een lange termijn relatie zal zich uitbetalen.

Vandaar dat ook het abonnement voor onbepaalde tijd met u wordt aangegaan, nadat het inlogsysteem gerealiseerd is. Het totale bedrag bent u vervolgens per maand verschuldigd. Scheiden zich de wegen, dan doet Zorggrip over het opzeggen niet moeilijk. Dit kan u doen op iedere dag en de opzegtermijn is 1 maand.

Een belangrijke mededeling die hier nog op z’n plaats is, is dat u de resultaten alleen kan raadplegen. In verband met auteursrechten zal het niet toegestaan zijn, dat u de resultaten bewerkt of download.

Informatie

Het systeem heeft in die zin een informatieve functie en is geschikt voor dagelijks gebruik in de registratie. In principe kan in gezamenlijk overleg elk verzoek en opzet om zorginformatie ingewilligd worden. Bent u nieuwsgierig, stuurt u dan gerust uw (aan)vragen naar info@zorggrip.nl.

” Overweeg verder de voordelen dat het totaalpakket (drie abonnementen) per specialisme nu niet € 75, maar slechts € 59,95 per maand kost. Bovendien zal bij aanvang de eerste maand kosteloos zijn, zodat u in deze testfase kunt bijstellen. “