Vergiftiging

Vergiftiging of intoxicatie is de toestand die ontstaat na het in- of opnemen van een voldoende hoeveelheid van een vergif om symptomen te veroorzaken. De wetenschap die vergiftigingen bestudeert is de toxicologie.

Meestal komt u voor behandeling bij (met name) alcoholproblemen wel voor vergoeding in aanmerking. Ook bij ernstigere klachten wordt de behandeling van verslavingen vergoed door de basisverzekering. Dit geldt voor de basis GGZ en voor de gespecialiseerde GGZ. Deze verslavingszorg (GGZ) heeft Zorggrip buiten beschouwing gelaten en u kunt daarom alleen voor medisch specialistische zorg aanvragen doen.

Wilt u voor een bepaalde verslaving inzicht in de goedkoopste en beste behandeling ? Haal uw voordeel en dien uw persoonlijke zorg(aan)vraag in bij Zorggrip voor advies !

Doet u hierbij eenvoudig aanvraag om advies in te winnen.

 >> U ziet hier een voorbeeld van de resultaten <<