Uitleg

De aanvraag is een ‘all-in-one’ module. Juist speciaal ontwikkeld voor u. Maar in principe is deze aanvraag alleen geschikt samen met uw huisarts (lees ook: arts bij zorgaanbieders). De huisarts heeft de juiste medische kennis, is het eerste aanspreekpunt en heeft bevoegdheid om u door te verwijzen.

Bovendien kan de huisarts namens u de koers van de behandeling bepalen. Dit gebeurt aan de hand van de gestelde (werk)diagnose. U kunt de huisarts inschakelen en vervolgens kan de arts u een suggestie doen.

Mede te bepalen met de zorgactiviteiten en het zorgprofiel, geeft het u goede houvast. Daarnaast duidelijkheid over de behandelingen, waarvoor u in aanmerking komt. In het bijzonder wordt voor de resultaten een complexe ‘internationale classificatie-lijst’ van ziekten gehanteerd. Ook wel ICD-10 codestelsel of thesaurus genoemd. Die wordt bijgehouden door de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze zijn vastgelegd door Zorggrip en bezorgd u de meest passende behandelingen.

” Ten eerste bestaat de ‘thesaurus’ uit een synoniemenlijst van diagnosen, die weer is opgedeeld in hoofdstukken. Voorop gesteld levert u dit de meest verfijnde zoekopdracht op en resultaten voor alle partijen. Hopelijk ook het bewustzijn bij u gekweekt, dat deze module de voorkeur heeft. Want het is exacter en uitgebreider dan aanvraag Diagnose (betreft een typering). “

 

” Ten tweede heeft de vastgestelde diagnose van de arts voor u een groot voordeel. Inzichtelijk worden namelijk alle zorgverleners met de verscheidene specialismen, die uw zorgvraag kunnen behandelen (‘specialisme-overstijgend’). “

Overleg met huisarts

U kan in het spreekuur ter plekke de huisarts dus verzoeken een analyse door Zorggrip te laten maken. De huisarts stelt immers in een vroeg stadium een nauwkeurige diagnose. Dit gebeurt uiteraard in gezamenlijk overleg over het ziektebeeld en met uitwisseling van medische gegevens.

Toch bent u hierbinnen de hoofdrolspeler, in de hoedanigheid van zorgconsument en patiënt. Op deze zorgvuldige manier, kan u na ontvangst van de analyse de huisarts om raad vragen. Dit zal verder afhankelijk zijn van de relatie met uw huisarts.

De vrije keuze wordt natuurlijk geheel gelaten aan uzelf. Zodoende kan het uiteindelijk eenvoudiger zijn voor u een zorgverlener te kiezen. Kortom: wederzijdse beïnvloeding van kosten, kwaliteit en regio voor uw behoefte aan zorg.

Deze module kan u beschouwen als een extra dienstverlening of vertaling tussen u en huisarts. Voor totale samenhang is als het ware inbegrepen de aanvraag Behandeling (ter aanvulling), dus wordt u hiermee de meest uitgebreide module aangeleverd.

De volgorde van alle resultaten uit de database zijn als volgt:

  • Zorgproducten.
Informatie
  • Zorgverlener.
Informatie
  • Kwaliteit.
Informatie
  • Kosten.
¹Informatie ²Informatie
  • Contract.
Informatie
  • Verzekering.
¹Informatie ²
  • Zorgactiviteiten.
Informatie

 

Resultaat - inleiding (zoom in optie)

Overzicht - stappenplan

Samenvatting

Voorbeeld: diagnose “Longembolie”, specialisme ”Longgeneeskunde”

 

Wat:                    overzicht zorgactiviteiten én behandelingen bij zorgverleners, inclusief tarieven

Door:                   arts

Voor:                   zorgconsument

Verplicht:          diagnose

Optioneel:        specialisme


 >> Klik hier voor het stappenplan van de aanvraag die u moet volgen <<