Benauwdheid

Het belangrijkste symptoom van benauwdheid is moeilijk kunnen ademen. Andere klachten en hoe snel u dit kreeg, geven een idee van hoe erg ze kunnen zijn. Bekende oorzaken van aandoeningen van de luchtwegen zijn longontsteking, klaplong en natuurlijk COVID, astma en COPD. Verder wordt kortademigheid ook veroorzaakt door onderliggend lijden als hartfalen, hartinfarct, hartritmestoornissen of bijv. spierziekten.

Meestal komt u voor behandeling bij een longaandoening wel voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast kunnen verzekerden met problemen bij de ademhaling of een aandoening aan de longen in aanmerking komen voor hulpmiddelen die de ademhaling verbeteren of zuurstofopname bevorderen. Deze hulpmiddelen worden vergoed uit het basispakket.

Wilt u voor een bepaalde long- (of hart)aandoening inzicht in de goedkoopste en beste behandeling ? Haal uw voordeel en dien uw persoonlijke zorg(aan)vraag in bij Zorggrip voor advies !

Doet u hierbij eenvoudig aanvraag om advies in te winnen.

 >> U ziet hier een voorbeeld van de resultaten <<