Longziekten

Longziekten is een medisch specialisme. Deze onderzoekt en behandelt alle ziekten aan de longen en luchtwegen, zoals astma en COPD. Interstitiële Longziekten (ILD) is een verzamelnaam voor ongeveer 150 verschillende longziekten. Meestal worden beide longen aangetast, waarbij er ontsteking en/of verlittekening kan optreden in het longweefsel.

Vaak komt u voor behandeling bij longziekten wel voor vergoeding in aanmerking. Ook bij ernstigere klachten COPD stadium II of hoger van de GOLD-classificatie. In dat geval vergoedt de basisverzekering behandelingen onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut. Daarnaast kunt u bij uw zorgverzekeraar een aanvullende verzekering afsluiten. Fysiotherapie heeft Zorggrip buiten beschouwing gelaten en u kunt daarom alleen voor medisch specialistische zorg aanvragen doen.

Wilt u op het gebied van longziekten voor een gerichte behandeling of diagnose inzicht in de goedkoopste en beste behandeling ? Haal uw voordeel en dien uw persoonlijke zorg(aan)vraag in bij Zorggrip voor advies !

Doet u hierbij eenvoudig aanvraag om advies voor een behandeling in te winnen.

Doet u hierbij eenvoudig aanvraag om advies bij een diagnose in te winnen.

 >> U ziet hier een voorbeeld van de resultaten <<