KNO

KNO is een medisch specialisme. De keel-, neus- en oor (KNO) arts is een medisch specialist, die zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van aandoeningen van keel, neus en oren. Ook worden daar afwijkingen in de rest van het hoofd- en halsgebied behandeld. Ook het audiologisch centrum is onderdeel en een erkend multidisciplinair gezondheidszorginstituut gericht op diagnostiek, revalidatie en begeleiding van gehoorproblemen bij zowel volwassenen als kinderen. Daarnaast worden in een audiologisch centrum kinderen met spraaktaal-ontwikkelingsproblemen gezien.

Meestal komt u voor behandeling door een kno-arts wel voor vergoeding in aanmerking.

Wilt u op het gebied van KNO voor een gerichte behandeling of diagnose inzicht in de goedkoopste en beste behandeling ? Haal uw voordeel en dien uw persoonlijke zorg(aan)vraag in bij Zorggrip voor advies !

Doet u hierbij eenvoudig aanvraag om advies voor een behandeling in te winnen.

Doet u hierbij eenvoudig aanvraag om advies bij een diagnose in te winnen.

 >> U ziet hier een voorbeeld van de resultaten <<