Openbare zorginformatie

Dit duidelijk omschreven artikel van de heer Combee (in 2017 destijds directeur Consumentenbond), geeft blijk van moreel besef en is tijdloos. Het is één van de redenen van het bestaan van Zorggrip. Een bevestiging waarom Zorggrip zich hard wil maken zorginformatie transparant en openbaar te maken, voor iedereen en voor elke zorgvraag beschikbaar.

Zeker als het gaat om tarieven en stijgende zorgkosten (en het vrijwillig eigen risico), die telkens weer de portemonnee raken. In de huidige tijd wordt het steeds belangrijker deze zorgkosten zoveel mogelijk te drukken.

Dit artikel geeft aan, dat informatie over alle openbare tarieven in combinatie met kwaliteit inzichtelijk moeten zijn. Hierbij kan Zorggrip u een handje helpen!

(zoom in optie)