FAQ

Welkom op de pagina FAQ (vaak-gestelde-vragen) van Zorggrip !

Omdat Zorggrip zich nog in de beginfase bevind, is de belangstelling naar alle vragen opgewekt. De bedoeling hier is om op de meest gestelde, een simpel antwoord te geven. Zorggrip is verantwoordelijk voor de antwoorden op belangrijke (medische) vragen. Per thema zal geprobeerd worden een heldere uitleg te geven.

Stel dus ook gerust uw vragen via het Contact formulier die betrekking hebben op de zorg-vergelijk-informatie. Deze FAQ is het verzamelpunt voor toelichting op behandelde onderwerpen via de website.

Specialismen

Wat betekenen specialismen Cardio-pulmonale Chirurgie, Consultatieve Psychiatrie, Geriatrische Revalidatiezorg, Heelkunde, of Inwendige Geneeskunde ?

Cardio-pulmonale Chirurgie
Wordt ook wel Thoraxchirurgie genoemd. Hier vindt behandeling plaats bij patiënten met aandoeningen aan en in de borstholte (thorax). Dit zijn het hart, de longen, de grote bloedvaten in de borstholte en de borstwand.
Consultatieve Psychiatrie
Is laagdrempelige psychosociale of psychiatrische zorg (aanvullend op medische behandeling). Een behandelaar wordt in consult gevraagd voor nadere diagnostiek en/of behandeling van psychiatrische stoornissen.
Geriatrische revalidatiezorg
Is een vorm van geneeskundige zorg waarbij verblijf nodig is. Bij geriatrische revalidatie is een specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor de zorg. Bedoeld voor kwetsbare ouderen om hen te helpen terugkeren naar de thuissituatie.
Heelkunde
Is synoniem aan Chirurgie. De chirurg(e) behandelt onder andere verwondingen, breuken, tumoren en infecties door het uitvoeren van operaties.
Inwendige Geneeskunde
Is synoniem aan Interne Geneeskunde. Een specialisme in de geneeskunde dat zich bezighoudt met het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van de inwendige organen van de volwassen patiënt.