Depressie

Een depressie is een aandoening die de stemming en de gevoelens raakt en valt onder de ‘stemmingsstoornissen’. Als u eraan lijdt, kunt u ondergedompeld raken in somberheid.

Meestal komt u voor behandeling bij een depressie wel voor vergoeding in aanmerking. Ook bij ernstigere klachten wordt psychologische zorg vergoed door de basisverzekering. Dit geldt voor de basis GGZ en voor de gespecialiseerde GGZ. Deze psychologische zorg (GGZ) heeft Zorggrip buiten beschouwing gelaten en u kunt daarom alleen voor medisch specialistische zorg aanvragen doen.

Wilt u bij een bepaalde depressie of stoornis inzicht in de goedkoopste en beste behandeling ? Haal uw voordeel en dien uw persoonlijke zorg(aan)vraag in bij Zorggrip voor advies !

Doet u hierbij eenvoudig aanvraag om advies in te winnen.

 >> U ziet hier een voorbeeld van de resultaten <<