Contact

Vragen

U kunt voor allerlei zorgvragen dus uitstekend terecht bij Zorggrip. Boven alles hoopt Zorggrip, dat u de communicatie en het initiatief leuk en interessant vindt.

Met het Contact formulier kunt u altijd contact opnemen voor belangrijke vragen. Kijkt u hiervoor ook gerust op de FAQ pagina, of uw vraag daar misschien al is beantwoord. Ook kunt u zich aanmelden voor een Nieuwsbrief .

Zorgnota

Voor wisselwerking wordt ook uw inbreng letterlijk en figuurlijk ‘op prijs gesteld’. U kunt namelijk gegevens opsturen van uw recente zorgnota van een bepaalde behandeling.

Deze informatie wordt kortom verwerkt en meegenomen in een volgende update. Daarnaast wordt uw bijdrage in vele opzichten, maar juist ook door anderen erg gewaardeerd. Geeft u hiervoor met behulp van het Zorgnota formulier een paar zaken door. In volgorde uw:

  • zorgverzekering
  • behandeling
  • zorgaanbieder
  • kosten en
  • rapportcijfer

Herroepingsrecht

U heeft ook het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dat wil zeggen: u annuleert de dienst. Hiervoor moet u onderstaand formulier invullen en de instructie volgen.

Samengevat vervalt het herroepingsrecht enkel wanneer de dienst met uw uitdrukkelijke instemming begint. Tenslotte de voorwaarde: als de dienst volledig geleverd is binnen deze bedenktijd. Alleen in dat geval doet u expliciet afstand van het herroepingsrecht.

>> U kunt het herroepingsformulier hier downloaden <<

Garantie en algemene voorwaarden

1. Betrouwbaar en persoonlijk
Voorop gesteld wil Zorggrip als betrouwbare partij en met een persoonlijke benadering, u de best mogelijke zorg in kaart brengen.
2. Actualiteit en prijsgarantie
Hiervoor wordt ook voortdurend de tarieven van medische specialistische zorg en data van de database, actueel gehouden. Met name tarieven verzamelen vergt regelmatig onderhoud. Wederom de (passanten)tarieven geven u een goede indicatie. Zoals gezegd bij afwijking van kosten op uw zorgnota, heeft u geenszins het recht zich te beroepen op prijsgarantie. Hiermee wordt uw tarief bedoeld afgesproken tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar.
3. Disclaimer en aansprakelijkheid
Daarnaast wordt u nogmaals verwezen naar de disclaimers op de website (zie ook icoontjes ). De conclusie is, dat u Zorggrip voor verstrekte inhoud op geen enkele manier aansprakelijk kan stellen.

Kijkt u voor aanvullende informatie verder op de website. Voor de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en privacyverklaring, verwijst Zorggrip u tenslotte naar onderstaande links op de website.

Klacht of opmerking

Mocht u een klacht hebben, neemt u dan contact op met info@zorggrip.nl. Zie verder voor details over de klachtenprocedure eveneens de algemene voorwaarden.